Extras

    Video thumbnail: RTP 180 RTP 180 | Blockchain

    RTP 180

    RTP 180 | Blockchain

    So, do you know what Blockchain is? B

    RTP 180 | Blockchain